Η βιολογική γεωργία και η συμβολή της στο οικοσύστημα

Nov 18, 2023

Τα βιολογικά προϊόντα διεκδικούν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά και μειώνουν την ζήτηση των συμβατικών.
Η καταναλωτική συμπεριφορά αισιόδοξα στρέφεται προς την κατανάλωση των βιολογικών προϊόντων και στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 2030 το 25% των εκτάσεων που καλλιεργούνται να είναι βιολογικές (πηγή: minagric.gr 24/09/2022).

Ξεκινώντας από τον ορισμό, ο όρος βιολογική γεωργία αναφέρεται σε ένα τρόπο καλλιέργειας που δείχνει σεβασμό στη φύση (& στα ζώα) καθώς καλλιεργούνται προϊόντα μεγάλης θρεπτικής αξίας. Ήδη από τα αρχικά βήματα, ένας βιοκαλλιεργητής καλείται να φροντίσει το έδαφος και να βελτιώσει τη σύσταση του, αποβάλλοντας τα χημικά κατάλοιπα, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών. Έτσι, ξεκινάει η αρχή βελτιστοποίησης του κύκλου θρεπτικών στοιχείων και τα προϊόντα παραγωγής είναι πλούσια με θρεπτικά στοιχεία οργανικά.

Η αμειψισπορά είναι επίσης μία σημαντική διαδικασία που καλείται να φροντίσει ο γεωργός. Πρόκειται για τη διαδοχική καλλιέργεια διαφορετικών τύπων καλλιεργειών στον ίδιο τομέα. Σκοπός της είναι ο εμπλουτισμός του εδάφους με συστατικά που άλλα φυτά απορροφούν και άλλα αποδίδουν στο έδαφος.

Ο τελικός καταναλωτής συχνά δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το κόπο που απαιτείται προκειμένου τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά ενός βιοκαλλιεργητή να φτάσουν άθικτα στο τραπέζι τους. Η βιολογική γεωργία απαιτεί ένα αυστηρό κύκλο εργασιών, συνοδευμένη πάντα από τακτικούς ελέγχους τόσο ανεξάρτητων οργανισμών όσο και από τους ίδιους τους καλλιεργητές.
Εμείς εδώ στην inCRETAbles στηρίζουμε αυτές τις διαδικασίες και συνεισφέρουμε έμπρακτα στην οικολογική διάσταση της εποχής μας καθώς με την επιλογή καλλιέργειας των βιολογικών και της 100% οικολογική συσκευασία μας προσθέτουμε το δικό μας λιθαράκι στη προστασία του περιβάλλοντος.

Οι στόχοι της βιολογικής γεωργίας, εκτός από την εξασφάλιση υψηλής διατροφικής αξίας των προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος είναι και η προστασία υγείας των αγροτών από την έκθεση σε βλαβερές χημικές ουσίες. Αναμφίβολα, η αύξηση της ζήτησης βιολογικών προϊόντων από τους τελικούς καταναλωτές στηρίζει μία σειρά με σημαντικές εργασίες απαραίτητες για το οικοσύστημα μας και τους ανθρώπους που επενδύουν στη βιολογική καλλιέργεια.

Σήμερα, υπολογίζεται πως υπάρχουν σχεδόν 350.000 παραγωγοί βιολογικών προϊόντων σε όλη την Ευρώπη σε πάνω από 14,7 (στατιστικά 2020) εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργήσιμης γης (πηγή: ot.gr).